Opsigelse/Udmeldelse

Medlemskab af foreningen kan opsiges med skriftlig varsel på løbende måned plus 1. måned. 
Se foreningens vedtægter  HER

Ønsker et medlem midlertidig at stille sit medlemskab i bero, kan dette ligeledes ske skriftlig, med et varsel på mindst løbende måned plus 1. måned.
For opsigelser og midlertidige frakoblinger vil der blive opkrævet de til enhver tid gældende takster.

Udfyld nedenstående formular, hvis du ønsker at melde dig ud, eller at få frakoblet signalet.

Dato skal angives i formatet "dd-mm-åååå"  f.eks. 31-12-2016


Email
 
Gentag Email (*)
Navn (*)
Adresse (*)
Postnr. og by (*)
Telefon (*)
Fraflytter/udmeldelse d. (*)
(dd-mm-åååå)
Årsag til ophør/ændring (*)
Indtast kontonr. til en evt. refusion
Bemærkninger
Indtast koden

 Ved opsigelse af medlemskabet er man ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af foreningens formue.
Aktuel frakoblingsgebyr fremgår under punktet: "Takstblad
Cookies


Kontakt

Ved fejl på TV-kanaler            Ved fejl på Internet:           Administration/Bogholderi:       Bestyrelsen:
Klik HER                                          Klik HER                                      Klik HER                       Klik HER