Får du fuldt udbytte af dit TV?Kanaludbud


Antenneforeningen udsender 5 forskellige TV-pakker i anlægget.

- Grundpakken

- Mellempakken

- Fuldpakken

- Mellempakken Bland Selv
  (Grundpakken plus 10 point til selvvalgte kanaler/Streamingtjenester)

- Fuldpakken Bland Selv
  (Grundpakken plus 36 point til selvvalgte kanaler/Streamingtjenester)


Bemærk kanaludbuddet justeres en gang årligt – normalt pr 1. december – derfor er det en god ide at du foretager en kanalsøgning på dit TV hvis du mangler kanaler i forhold til kanaloversigten på foreningens hjemmeside.
Nogle kanaler sendes kun digitalt og derfor skal dit fjernsyn eller digital TV boks være med DVB-C tuner og MPEG-4.

Oversigt over de enkelte kanaler og pakker kan ses på: "TV kanalpakker"
Her på hjemmesiden kan du ligeledes se aktuelle pakkepriser, samt foretage skift af TV-pakke.

Under punktet "Sidste nyt" for foreningens medlemmer kan du tilmelde dig mailservice på nyhederne.


Er din hjemmeinstallation digital-klar?
Oplever du problemer og støj ved modtagelse af de digitale TV kanaler og/eller internet, kan det skyldes ’HF-utætte’ dele. Check derfor:

Antennestik med plastichætte er ’utæt’ og fungerer også som en lille antenne der modtager uønskede HF-signaler/støj, som kan forstyrre TV modtagelsen.
Det anbefales derfor at du benytter solide HF-tætte metalstik. Disse stik er ganske vist lidt dyrere, men sikrer en HF-tæt installation.

Fordeleren, som anvendes til at dele signalet ud til to eller flere TV og radio skal være af god kvalitet og HF-tæt.
Signalforstærkeren, som hæver signalniveauet inden fordeling til flere TV og radio, skal ligeledes være HF-tæt.

Samlinger af kabler bør undgås. Er du nødsaget til at lave en samling, er det vigtigt, at denne laves korrekt og med en tæt samling, som passer til antennekablet.

Bøjning af antennekablet mere end kablets naturlige bøjningsradius skal undgås. Bøjes antennekablet for meget, kan det ødelægge kablet og forringe signalet. F-stikket på de kabler, der forbinder dit internet-modem og stikket i væggen eller TV og radio til forstærker eller fordeler, skal være skruet helt fast for at sikre en HF-tæt forbindelse.


Nu sidder du måske og tænker om dine installationer er forældet eller ukorrekt udført?
Hos Homeconnect kan man finde information, som du kan bruge som inspirationskilde i forhold til din egen hjemmeinstallation.

Se mere information  HER 

Du er også velkommen til at kontakte Dansk Kabel TV på tlf. 98144044, hvor du kan
få rådgivning eller træffe aftale om gennemgang af din installation og eventuel udskiftning af utidssvarende dele.

Når du køber kabler, stik mv. er det en god ide at købe dele som er ”YouSee ready” – som overholder kvalitetskravene til bl.a. HF-tæthed.
Cookies


Kontakt

Ved fejl på TV-kanaler            Ved fejl på Bredbånd:           Administration/Bogholderi:       Bestyrelsen:
Klik HER                                          Klik HER                                      Klik HER                       Klik HER